17 06 2023

WALNE ZEBRANIE


Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej uprzejmie zawiadamia 

Kategoria: Ogólne
Napisał: folbluty

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej uprzejmie zawiadamia członków stowarzyszenia, że Walne Zebranie odbędzie się w Warszawie w sobotę 1 lipca 2023 roku o godzinie 11.30 w Restauracji POD PODKOWĄ (ul. Puławska 266, przy bramie wjazdowej na Tor Służewiec).

Proponowany porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
  5. Sprawy różne oraz wolne wnioski i dyskusja.

Prosimy członków o niezawodne przybycie i jednocześnie przypominamy o obowiązku płacenia składek (za rok 2023 i zaległych). Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Będzie również możliwość wpłaty gotówkowej w dniu zebrania. Wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze.

Na zdjęciu tytułowym: Akwarela Michała Kopczewskiego / FB.