konie-folbluty   Witaj na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

Celem naszego Związku jest dążenie do rozwoju i doskonalenie hodowli koni pełnej krwi angielskiej w Polsce.


   Welcome to the Polish Thoroughbred Breeders Association site.

The aim of our Association is the development and improvement of breeding thoroughbred horses in Poland.

Odszedł Ś.P. inż. Waldemar Rowiński
31.05.2014
Z wielkim żalem informujemy że 20 maja 2014 roku zmarł w wieku 48 lat Waldemar Rowiński , działacz gospodarczy , rolnik, hodowca koni. Urodził się w Przemyślu 27 września 1966 roku. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Przemyślu a następnie Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie i Wyższą Szkołę Gospodarczą w Przemyślu. Od 1991 roku prowadził wraz z żoną działalność gospodarczą. Od 1996 r. prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha pod nazwą SADARO w Rokszycach koło Krasiczyna, nastawione na hodowlę koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Pod tą nazwą zarejestrowana była stajnia na torze wyścigowym w Warszawie, gdzie trenowano wyhodowane w Rokszycach konie. To tam urodził się derbista arabski z 2009 ERMIS- (Mistral – Erynia po Ghent) i wiele innych wspaniałych koni. Był członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej i z jego ramienia członkiem Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Zarząd Związku składa rodzinie zmarłego szczere kondolencje.
Protest hodowców
26.02.2014
Zaproszenie
16.02.2014
Życzenia
26.12.2013
Stanowisko ws. zagospodarowania Służewca
08.12.2013
Stanowisko naszego Związku w sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów wyścigów konnych na Służewcu przez naszego oficjalnego przedstawiciela - Janusza Szweycera.
W dn 29.10.2013 w Urzędzie Dz. Ursynów 28.10.2013 odbyło sie wysłuchanie publiczne uwag do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kłobuckiej", obejmującego m.in. teren wyscigów konnych na Służewcu.
Wśród osób zabierajacych głos w sprawie projektu planu, stanowisko Związku co do planu i uwagi do poszczególnych zapisów planu przedstawił członek Zwiazku - Janusz Szweycer. W zał. Protokół z w/w wysłuchania.
W oparciu o ww wysłuchanie publiczne Rada Dzielnicy zajęła stanowisko krytyczne wobec projektu planu.
19-11-2013 na sesji Rady Dzielnicy Ursynów, Rada podjęła uchwałę w sprawie uwag do planu zagospodarowania rejonu ul. Kłobuckiej, w części dotyczącej Wyścigów Konnych na Służewcu.
Rada Dzielnicy będzie wnioskowała do Prezydent Warszawy o wprowadzenie wielu zmian do planu w pełni zbieżnych z uwagami Zwiazku.

Uwagi Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej
Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wnosi o uwzględnienie następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej o:
zachowanie funkcji treningowej jako drugiej obok wyścigów konnych, podstawowej funkcji na terenie Zespołu Wyścigow Konnych - teren 59US i 60US;
wprowadzenie doprecyzowania w §5 pkt.6 ppkt.c) tak, aby terenami publicznymi były tylko obszar parkingu przy alei głównej, trybuny z terenem przyległym (do toru wyścigowego) i park przy fontannie – wprowadzenie zakazu ustalania przestrzeni publicznej na obszarze związanym z treningiem koni;
wprowadzenie zakazu zmiany funkcji wszystkich stajni na terenie 60US;
wykreślenie z planu możliwości realizacji hali widowiskowo – sportowo – wystawienniczej na terenie 59US; wprowadzenie zakazu obsługi komunikacyjnej terenu 59US przez teren 60US;
wykreślenie z planu budynku B1(hotel), jako ulokowanego na zamknięciu osi krajobrazowej;
wykreślenie z planu obiektów B2 , B3, B4, B5 i E;
wykreślenie z planu drogi dojazdowej 20.KD-D;
zakaz lokowania obiektów kubaturowych w bezpośrednim sąsiedztwie toru treningowego;
zakaz lokowania obiektów kubaturowych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego ( obiekty A);
zakaz realizacji ścieżek rowerowych na całym terenie 60US;
dopuszczenie realizacji obiektów tymczasowych dla obsługi funkcji podstawowych (wyścigi i trening) oraz funkcji dopuszczonych na potrzeby obsługi funkcji podstawowych;
wprowadzenie zakazu o organizacji imprez masowych na terenach na torze treningowym.

Pełny tekst Uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu. W zał. również rysunek proponowanego planu.
sluzewiec.zip
NAGRODA EFFORTY 2013
30.10.2013
Pod patronatem Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej po raz 62 została rozegrana międzynarodowa nagroda Efforty dla dwuletnich klaczy na dystansie 1400 m. W sobotę 26 października 2013 r. w pogodny dzień (temp.16 stopni C, tor elastyczny 4,0) o godz.13:30 wystartowało osiem wyśmienitych klaczy. Zwyciężyła w walce klacz GREEK SPHERE (IRE) po High Chaparral -Night Sphere po Night Shift, którą wyhodował J.Hanly ,własności Konstantina Zgary (Millenium Stud), trenowana przez Andrzeja Walickiego, a dosiadana przez V.Popowa. Druga była klacz Dolomiti, trenowana przez T. Kluczyńskiego, dosiadana przez M. Srneca, trzecie miejsce zajęła klacz Zielona Herbatka trenowana przez A.Wyrzyka, a dosiadana przez S. Mazura.

Od lewej: Prezes PKWK Feliks Klimczak, Michał Wojnarowski - Prezes Związku Hodowców, Władysław Byszewski-zasłużony hodowca, Andrzej Walick - trener, V.Popow - dżokej, Konstantin Zgara - właściciel, Małgorzata Ochmańska-Hecold - sekretarz Związku.

Zwyciężczyni kl.Greek Sphere

Wygrywa w walce
Zdjęcia - Edyta Twaróg
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |