konie-folbluty   Witaj na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

Celem naszego Związku jest dążenie do rozwoju i doskonalenie hodowli koni pełnej krwi angielskiej w Polsce.


   Welcome to the Polish Thoroughbred Breeders Association site.

The aim of our Association is the development and improvement of breeding thoroughbred horses in Poland.

DANEHILL DANCER
21.03.2017
Jak donosi Martin Stevens z Racing Post Bloodstock, z powodu przypadłości związanych z wiekiem 12 marca w Coolmore zgładzony został 24-letni DANEHILL DANCER. Ten znakomity reproduktor, syn doskonałego ogiera Danehill, zaczynał karierę stadną z niskiego pułapu (4.000 irlandzkich funtów), by szybko stać się jednym z ogierów czołowych, które wywarły olbrzymi wpływ na rasę. Wyhodowany (przez Larry’ego i Kipa McCreery’ch) w Irlandii legitymował się znakomitym pochodzeniem – ojciec to prawdziwy „sire of sires”, a matka jest wnuczką kapitalnej sprinterki i milerki klaczy Lianga, którą znajdziemy także w rodowodach takich ogierów jak MR GREELY i STREET SENSE. Na aukcji roczniaków (organizowanej przez Goffs) Demi O’Byrne wylicytował go dla Michaela Tabora za jedyne 38.000 irlandzkich gwinei i Danehill Dancer trafił do treningu Neville’a Callaghana. Dwulatkiem wygrał Phoenix St. oraz National Stakes, a w Dewhurst St. pokonał go tylko Alhaarth. W kolejnym roku wygrał Greenham St., ale pozostał bez miejsca w milerskich klasykach w Anglii i we Francji. Formę odzyskał po powrocie do sprintów, zajmując dobre trzecie miejsce do Anabaa w Prix Maurice de Gheest. Już w pierwszym roczniku na półkuli północnej dał WHERE OR WHEN, który pokonał Hawk Wing w Queen Elizabeth II St., a w Australii ogiery: PRIVATE STEER – wielokrotny triumfator Grupy 1 oraz CHOISIR – ten zawojował w 2003 królewskie Ascot, zdobywając King’s Stand St. i Golden Jubilee. Cena stanówki ogierem Danehill Dancer spadła wprawdzie do 3.500 irlandzkich funtów zanim jeszcze jego pierwszy przychówek wyszedł do startu, ale w latach 2007-2008 osiągnęła pułap 115.000 euro. W 2009 roku jego syn MASTERCRAFTSMAN zwyciężył w Irish 2000 Guineas i St. James’s Palace, a córka AGAIN pokonała rówieśniczki w Irish 1000 Guineas, co zaowocowało tytułem czempiona reproduktorów w Anglii i Irlandii oraz wzrostem ceny stanówki w 2010 roku do kwoty… „private”. W karierze stadnej zakończonej w 2012 roku Danehill Dancer dał 21 zwycięzców Grupy 1, w tym klasyczne zwyciężczynie DANCING RAIN, LEGATISSIMO i SPECIOSA, jak i ubiegłoroczną triumfatorkę Coronation St. i Prix Rothschild St. – QEMAH. Inna z jego córek, która wygrywała na najwyższym poziomie - LILLIE LANGTRY urodziła kapitalną MINDING – pierwsza w 1000 Guineas i Oaks oraz Queen Elizabeth II St. w 2006 roku. Nic więc dziwnego, że Danhill Dancer okazał się bardzo dobrym ojcem matek. Tylko w minionym sezonie jego córki dały tak dzielne konie, jak ALICE SPRINGS i THE GURKHA – podobnie jak Minding pochodzące po og.Galileo. Ród przedłużyły z powodzeniem tak dobre reproduktory jak AIR CHIEF MARSHAL, CHOISIR, FAST COMPANY, MASTERCRAFTSMAN i MONSIEUR BOND, z których każdy dał już zwycięzcę Grupy 1. Pośród wnucząt Danehill Dancera są zdobywcy gonitw klasycznych: KINGSTON HILL i THE GREY GATSBY (oba po Mastercraftsman) oraz JET SETTING (po Fast Company), jak i wielokrotnie pierwsze w Grupie 1 - Olympic Glory i Starspangledbanner (po Choisir). Przychówek ogiera Danehill Dancer był chętnie kupowany na aukcjach. Najdroższym roczniakiem okazała się FAMOUS – siostra og.Mastercraftsman, która potrafiła uplasować się w gonitwie najwyższej kategorii, po tym jak Coolmore kupiło ją za milion euro na licytacji zorganizowanej przez Goffs. Źrebna ogierem Frankel oaksistka Dancing Rain podczas Tattersalls December Mare Sale w 2013 roku kosztowała Sheikha Mohammeda 4 miliony gwinei.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
19.03.2017
Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej przypomina o obowiązku płacenia składek członkowskich. Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia (PKO BP nr 36 1020 1156 0000 7502 0059 6064). Przypominamy, że począwszy od 2016 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu, wysokość składki wynosi 200 złotych dla członków zwyczajnych, 1000 złotych dla członków wspierających oraz 50 złotych dla członków zwyczajnych, którzy są na emeryturze. Na wpłatę zaległych składek za rok 2016 oczekujemy najpóźniej do końca kwietnia bieżącego roku. Brak wpłaty w tym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Związku. Jednocześnie przypominamy, że opłacone składki uprawniają do korzystania ze zniżek przy tegorocznej stanówce ogierami Golden Tirol i Star Poker w SK Krasne (20%) oraz przy zakupie biletu (15%) na sierpniowe Mistrzostwa Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Strzegomiu (oferta ważna do 30 marca). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze zniżek znajdziecie państwo w zakładce aktualności (wiadomości z 13 i 3 marca bieżącego roku).
WPŁYW WIEKU OJCA NA WYNIKI POTOMSTWA
14.03.2017
Pierwszy tegoroczny numer (56) kwartalnika „European Trainer” (www.trainermagazine.com) zawiera szereg interesujących artykułów. Jeden z nich omawia zagadnienie wpływu wieku ojca na wyniki wyścigowe potomstwa. Autorka – Alison Brassil z Uniwersytetu Limerick przypomina, że dotychczasowe doniesienia naukowe wskazują na zaawansowany wiek klaczy-matki, który może wpływać negatywnie na rezultaty przychówku. Dokładniej rzecz ujmując, ów spadek dzielności obserwowano u potomstwa klaczy starszych niż 9-letnie, a częściowo także począwszy od piątego źrebięcia danej matki. Autorka postanowiła zbadać to zagadnienie, ale od strony reproduktorów. Zadała pytanie - jak z wiekiem ogiera zmienia się procent jego dobrego potomstwa? Analizie poddała 26650 koni po 20 reproduktorach biegające w sezonach 1985-2010, czyli w ciągu 25 lat. Aby można było uwzględnić wyniki całości przychówku danego reproduktora w owej 20 znalazły się wyłącznie te ogiery, które zakończyły już karierę stadną. A ta musiała trwać około 15 lat, by można było ocenić torowe wyniki potomstwa w wieku 2-5 lat i ocenić przychówek po ojcach zaawansowanych wiekowo. Aby próba była reprezentatywna do analizy wybrano reproduktory (włączone do stada w latach 1985-97), które cieszyły się zainteresowaniem hodowców i dawały liczny przychówek. Jedenaście z nich to ogiery stacjonujące w USA, a dziewięć w Europie (Anglia i Irlandia). Ponieważ sukces hodowlany mierzony jest zwykle liczbą (albo procentem) zwycięstw (albo zwycięzców) Black-type, w tym gonitw Listed i wyścigów Grupowych (1-3), dlatego ważnym było analizowanie reproduktorów z czołówki, co dało możliwość wykorzystania powyższych mierników dzielności wyścigowej, a dodatkowo pozwoliło wyeliminować (lub zdecydowanie zmniejszyć) wpływ słabych matek na wyniki potomstwa. Ponadto wysokie ceny stanówki są zwykle związane z lepszą jakością matek stanowionych takimi ogierami. Aby analiza uwzględniała jakość reproduktorów, podzielono je na trzy grupy, w zależności od ceny stanówki (ustalanej corocznie na podstawie danych z bazy Racing Post i przeliczanej na euro). W pierwszej znalazło się 7 ogierów kryjących poniżej 30000 €, w drugiej 6 ogierów poniżej 85000 €, a w trzeciej 7 ogierów poniżej 125000 €. Wyniki wyścigowe potomstwa zebrano na podstawie amerykańskiej bazy danych Equineline, uwzględniającej wszystkie konie pochodzące po danym ogierze (bez względu na kraj, w którym biegały) i automatycznie przeliczającej sumy wygranych na dolary. Potomstwo ogierów w ocenie uzyskiwanych wyników na torze zostało podzielone na 4 grupy: ojcowie w wieku (rok stanowienia) 4-9 lat, 10-15, 16-21 oraz 22-27 lat. Ogólnie, średni rocznik źrebiąt po ogierach w wieku 4-9 lat liczył 62 konie i był najmniejszy. Liczba potomstwa w roku rosła dla ogierów w wieku 10-15 do 83 (średnio) i utrzymywała zbliżony poziom dla ogierów w wieku 16-21 oraz 22-27. Tylko reproduktory stanowiące w przedziale cenowym 85.000-125.000 € miały mniej liczne stawki (średnio 33 źrebięta) w wieku 22-27 lat niż w wieku 4-9 lat. Procent koni, które wyszły do startu był duży niezależnie od ceny stanówki i bez względu na wiek reproduktora utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie (80%). Wiek ogiera nie miał też wpływu na rozkład płci potomstwa (klaczki – ogierki). Ceny stanówki w przedziale 30.000-85.000 € rosły po wieku 4-9 lat i utrzymywały się na znacząco podobnym poziomie począwszy od 10 lat aż do wieku 27 lat. Dla środkowej grupy cen (85.000-125.000 €) koszt stanówki rósł w wieku 4-9 lat, osiągając szczyt w przedziale 16-21 lat, by następnie spadać w wieku powyżej 22 lat – jakkolwiek nigdy nie spadł poniżej ceny pierwszej stanówki w wieku 4-9 lat. W najkosztowniejszym przedziale (125.000 € plus) średnia cena stanówki wzrastała począwszy od 4-9 aż do 10-15 lat. Po 16 roku życia utrzymywała się na wysokim poziomie aż do wieku 27 lat. Procent potomstwa plasującego się (miejsca 2-3) w Listed dla ogierów w wieku 4-9 lat wyniósł 10,8% i spadał do 7,8% dla wieku powyżej 16 roku życia oraz 4,5% dla wieku powyżej 22 roku życia. Procent potomstwa plasującego się w Listed dla ogierów w wieku 4-9 lat był 2,5 razy wyższy niż dla wszystkich badanych ogierów. Reproduktory w tym wieku były najbardziej skuteczne w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Procent zwycięzców wyniósł 7,5% i z wiekiem spadał: 5,6% (powyżej 10 lat), 4,8% (powyżej 16 lat), 1,8% (powyżej 22 lat). Aż czterokrotnie częściej ogiery w wieku 4-9 lat dawały zwycięzcę Listed niż ogiery w wieku 22 plus. Młodsze reproduktory (4-9 lat) okazały się najskuteczniejsze pod względem potomstwa plasującego się w gonitwach Grupowych (1-3) – 9,9%. Wskaźnik ten spadał o blisko połowę (5,8%) po 16 roku życia (16 plus) i o kolejną połowę (do 2,4%) w przypadku ogierów 22 plus. Wraz z wiekiem spadał też procent zwycięzców grupowych w przypadku wszystkich badanych ogierów. W wieku 4-9 lat wyniósł 6,4%, 10 plus – 4,9%, 16 plus – 3,6%. Aż pięciokrotnie lepsze były ogiery w wieku 4-9 lat (6,4%) od reproduktorów w wieku 22 plus – 1,4%. Analiza przychówku reproduktorów w każdej z trzech kategorii ceny stanówki pokazała, że we wszystkich przypadkach ogiery miały wyraźnie mniejszy procent zwycięzców gonitw grupowych w wieku powyżej 16 lat i ponownie mniejszy w wieku powyżej 22 lat. Nawet najdroższa kategoria miała pięciokrotnie słabszy ten wskaźnik w wieku 22 plus – 1,9% niż w wieku 4-9 lat – 8,3%. Spadek w tej kategorii następował, mimo że cena stanówki, liczba potomstwa i procent koni, które biegały, utrzymywały się na stałym, niezmiennym poziomie. A ponieważ wysoka opłata za stanówkę jest związana z wyższą jakością krytych klaczy, to można założyć, że mimo zaawansowania w wiek reproduktory te wciąż kryły wartościowe matki. Okazało się również, że w najniższym przedziale stanówkowym (30-85 tysięcy euro) ogiery w wieku 4-9 lat dały 6,5 razy więcej triumfatorów wyścigów Grupy 3 – 3,9% niż w wieku 22 plus – tylko 0,6%. Z kolei w przedziale 85-125 tysięcy euro reproduktory w wieku 4-9 lat były czterokrotnie lepsze (3,7%) w produkcji zdobywców Grupy 3 niż w wieku 22 plus – jedynie 0,9%. Nawet najdroższe reproduktory odnotowały znaczący spadek liczby zwycięzców Grupy 3 po 10 roku życia (4%) i były 5,5 razy skuteczniejsze w wieku 4-9 lat (5,5%) niż w wieku 22 plus – 1%. W przypadku zwycięzców Grupy 2 dwie „tańsze” grupy reproduktorów notowały stały i niski procent przez całą karierę hodowlaną. „Najdroższe” natomiast najwięcej zwycięzców Grupy 2 dały w wieku 4-9 lat (3,7%) oraz 10-15 lat (3,1%). Po ukończeniu 16 roku życia okazały się dwukrotnie mniej skuteczne (1,8%), a po ukończeniu 22 roku życia aż pięciokrotnie (0,8%), mimo że cena stanówki nie spadała. Analiza zwycięzców gonitw Grupy 1 pokazała, że „najtańsze” reproduktory wraz z wiekiem nie notowały tu znaczących różnic przez całą karierę hodowlaną. W środkowym przedziale cenowym ogiery 4-9 letnie były trzykrotnie lepsze w wieku 4-9 lat (2%) niż po 16 roku życia (0,7%) i dwudziestokrotnie lepsze niż po 22 roku (0,1%). Nawet w najdroższej kategorii reproduktory okazały się znacząco słabsze po 16 roku życia (1,9%) i dwudziestopięciokrotnie grosze po 22 roku życia (0,1%) niż w wieku 4-9 lat (3,2%). Spadek ten odnotowano mimo utrzymania poziomu ceny stanówki, liczebności rocznika i procentu koni biegających u ogierów w wieku 16 plus oraz 22 plus. Konie wybitne oraz wielokrotni zdobywcy Grupy 1 zwykle są przychówkiem najdroższych reproduktorów. Kiedy sprawdzono procent wielokrotnych zwycięzców wyścigów najwyższej kategorii, okazało się że dla ogierów w wieku 4-9 lat wyniósł on 1,3% i spadł do zera dla ogierów w wieku 22 plus. Średnia suma wygranych potomstwa była najwyższa dla ogierów w wieku 4-9 lat (87.251 USD) i 10-15 lat (74.567 USD). Po 16 roku życia reproduktora spadła do 58.549 USD, a po 22 roku do 32.166 USD – była zatem 3 razy mniejsza niż w przypadku ogierów w wieku 4-15 lat. We wszystkich przedziałach cenowych suma wygranych potomstwa była trzykrotnie mniejsza dla reproduktorów 22 plus niż dla wieku 4-9 lat. Spadek ten odnotowano mimo utrzymania poziomu ceny stanówki, liczebności rocznika, procentu koni biegających oraz prawdopodobnie także jakości stanowionych klaczy ogierami z najdroższego przedziału cenowego: dla kategorii 4-9 lat wskaźnik ten wyniósł 113.623 USD, dla 16 lat – 75.672 USD, a dla 22 plus – 34.860 USD. Pierwsze tego typu badania potwierdziły wpływ wieku ojca na wyniki wyścigowe potomstwa. Najbardziej wyraźny spadek „jakości” odnotowano dla reproduktorów w wieku 16-21 lat i ponownie w wieku 22 plus. Obie grupy wiekowe okazały się statystycznie istotnie gorsze niż grupa 4-9 latków. Wprawdzie autorka podkreśla, że mechanizm działania zaawansowania wiekowego ojca na rezultaty jego potomstwa nie jest wyjaśniony, ale stanowi interesujące pole do dalszych badań. Otrzymane wnioski sugerują, że hodowcy mogą jednak skorzystać, używając młodych reproduktorów.
20% ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU OD SK KRASNE
13.03.2017
W rozpoczętym właśnie sezonie rozpłodowym 2017 Stadnina Koni Krasne oferuje aż 20% (dwadzieścia procent) zniżki (!) przy opłacie za stanówkę ogierami GOLDEN TIROL (GER)(Is Tirol - Goldglockchen po Big Shuffle) i STAR POKER (IRE) (Footstepsinthesand – Samphire Red po Sri Pekan). Zniżka przysługuje hodowcom zrzeszonym w Polskim Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej, którzy zapłacili składki członkowskie za lata 2016 i 2017. 11-letni GOLDEN TIROL (GER) kryje w cenie 2000 złotych i jest to jego 6 sezon w stadzie. Na bieżni w wieku 2-5 lat biegał z sukcesami na dystansach 1000-2200m, wygrywając w każdym roku przynajmniej jedną gonitwę najwyższej kategorii A. W dorobku ma zwycięstwa w Mokotowskiej, klasycznej Nagrodzie Rulera, Derby Austrii w Ebreichsdorfie, dwukrotnie w Mosznej, a także w Rzecznej, Criterium i Kozienic. Rosły ogier (wymiary z jesiennego przeglądu: 165 – 192 – 19,5 cm) próbował swoich sił także w Bratysławie oraz na torach niemieckich (tu największym jego sukcesem było czwarte miejsce na milę we Frankfurcie w Grupie 3) i włoskich. Dzielny miler rozpoczynał karierę stadną w SK Moszna (2012-14), a następnie zajmował boks czołowego w stadninie swoich właścicieli pp.Plavac (2015). Dotychczas (w dwóch pierwszych rocznikach) dał 16 koni w wieku wyścigowym (RAO), z których biegało (RNS) 13 (81,25%), a zwyciężało (WRS) 7 (43,75%). Zinbredowany 5x4 na ogiera Roberto 7-letni STAR POKER (IRE) stanowi w cenie 3000 złotych, ale oprócz 20% zniżki dla członków Związku jego właściciel (pan Adam Chodowiec) oferuje zniżkę 50% dla właścicieli klaczy, które wygrały gonitwę kategorii A. Połowa opłaty zwracana jest 1 października po potwierdzeniu źrebności. Dokonania (torowe i stadne) STAR POKERA przedstawiliśmy już szczegółowo 19 stycznia w notce „SHAMALGAN i STAR POKER – synowie Footstepsinthesand”, a jego premierową stawkę źrebiąt mogliśmy obejrzeć podczas jesiennych przeglądów hodowlanych. Trzecim tegorocznym rezydentem w SK Krasne jest zinbredowany 3x5 na ogiera Northern Dancer 16-letni MONTBARD (Llandaff – Magenta po Jape), który stanowi w cenie 1500 złotych. Derbista z 2004 roku, kiedy to zwyciężał również w Handikapie Otwarcia, Nagrodzie Irandy oraz Nagrodzie Iwna, wieku 4 lat sięgnął po sukces w Nagrodzie Golejewka. Karierę stadną zaczynał w macierzystej stadninie (Moszna), gdzie krył w latach 2006-2010. Dotychczas dał 25 koni w wieku wyścigowym (RAO), z których biegało (RNS) 13 (52,00%), a zwyciężało (WRS) 8 (32,00%). Najlepszym był 8-letni dzisiaj wałach ADIUTANT (od Adoracja po In Camera), który w czeskim treningu świetnie spisuje się w gonitwach z płotami – wygrał Kristalovy Pohar NL w Pardubicach oraz Zlaty Pohar (I kat.) w Pradze. Utrzymanie klaczy ze źrebięciem kosztuje dziennie 27 złotych brutto, a bez źrebięcia 23,76 złotych brutto. Opłaty dodatkowe to: odbiór porodu – 150 złotych, obsługa stanówki 250 złotych i każde badanie USG - 50 złotych. Wymagania weterynaryjne są opisane w umowie jaką SK Krasne podpisuje z właścicielami klaczy. Szczegółowych informacji udziela pan Jarosław Księżuk – telefon 698 644 571. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej składa tą drogą serdeczne podziękowania Stadninie Koni Krasne za tę bezprecedensową, niezwykle cenną inicjatywę, która wspiera nasz Związek. Jednocześnie mamy nadzieję, że inni właściciele reproduktorów pójdą w jej ślady, do czego bardzo gorąco zachęcamy!
TUNIS W COMPIEGNE
06.03.2017
Najdroższy koń ubiegłorocznej aukcji na Służewcu, trzyletni obecnie ogier TUNIS (Estejo –Tracja po Llandaff) hodowli SK Iwno zadebiutował w poniedziałek (6 marca) we Francji. Kupiony za 100.000 złotych lider pierwszego rocznika po ogierze ESTEJO (Johan Cruyff – Este po The Noble Player) wystartował w Prix d’Essai des Poulains – płotowej gonitwie dla 3-letnich ogierów i wałachów na 3200m. W 15-konnej stawce dosiadany przez Bertranda Lestrade’a siwek zajął miejsce drugie, inkasując 12.480 €. Wyścig ukończyło 12 koni, a zwycięzcą został BRUTUS DU RHEU (po Vision d’Etat) w czasie 4’17.52” po torze miękkim (5.1). Trzy długości stracił do niego Tunis, który o krótki łeb wyprzedził SPINOZZAR’a (po Spider Flight). Jedyny jak dotąd zwycięzca po og.Estejo jest zinbredowany (5x5x4) na ogiera Northern Dancer, a w Polsce biegał dwulatkiem 2 razy, zajmując miejsca trzecie i pierwsze. Tunis to kolejny po Singapurze, Ejo Pritchard i Hammamecie udany zakup trenera Guillaume’a Macaire’go w Polsce. Wiele wskazuje więc na to, że również tej jesieni francuski szkoleniowiec odwiedzi Warszawę podczas licytacji koni w treningu.
PRASA HIPOLOGICZNA – WCZORAJ I DZIŚ
05.03.2017
Pierwszy tegoroczny numer wydawnictwa „Hodowca i Jeździec” tradycyjnie już zawiera przedruk z łam swojego wielkiego, przedwojennego poprzednika. „Jeździec i Hodowca” nr 5/6 z roku 1936 opublikował tekst autorstwa Henryka Ankiera „Wczesne czy późne źrebięta”, który nieprzypadkowo (o tym poniżej) pozwalamy sobie przytoczyć. „Surowe warunki klimatyczne w Polsce sprawiły, że musieliśmy wypracować, nieco inne niż na Zachodzie, zasady wychowu i treningu, i przystosować do nich program wyścigowy. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych dwulatki debiutują już w styczniu, a w Anglii i Francji w marcu, to u nas zaledwie skromnie rozpoczynają biegać w lipcu. W związku z miesiącem urodzin źrebiąt nasuwa się zagadnienie, jak się odbija w karierze wyścigowej różnica wieku, która sięga przecież często ½ roku (styczeń – czerwiec). Najlepsza odpowiedź na to pytanie dadzą nam rezultaty wyścigowe. Za podstawę wziąłem wyniki 30 gonitw klasycznych (imiennych), od roku 1919 do 1935 włącznie, uwzględniając jedynie zwycięzców krajowych. W kilku wypadkach nie udało mi się odnaleźć ścisłej daty urodzin, tak że ogółem rozpatrzymy daty urodzin 138 (83 ogiery i 55 klaczy) koni, z których większa część naturalnie odniosła po kilka zwycięstw klasycznych. Według miesięcy podział jest następujący: w styczniu urodziło się 8 zwycięzców klasycznych, w lutym – 27, w marcu – 39, w kwietniu – 45, w maju – 18 i w czerwcu wreszcie – 1 zwycięzca klasyczny, Nabab, urodzony 2 czerwca. W ciągu 2 miesięcy, marca i kwietnia, urodziło się 84 zwycięzców, czyli 64% ogólnej liczby, ale trzeba wziąć pod uwagę, że na miesiące te przypada największa ilość urodzin wszystkich źrebaków. Weźmy teraz pod uwagę nie ilość tych klasycznych zwycięzców, ale jakość i ustalmy jako kryterium klasy (w naszych warunkach) 3 zwycięstwa przynajmniej w nagrodach klasycznych (imiennych). Z 8 zwycięzców styczniowych do tej najwyższej kategorii należą 2, a mianowicie FALA III i WISUS (dwoje derbistów). Z 27 lutowych wyróżniają się ATINA, HERKULES, IMPERATOR, DŻEMS, JAWOR II, WAGRAM, GENOVA, KADMEA (8 koni) oraz jako derbista BRUTUS. Z 39 zwycięzców marcowych, 9 odniosło po 3 i więcej zwycięstw klasycznych: HEL, KRATER, ŁEB W ŁEB, BATIAR, FIRLEJ, BANDIT, ILE DE FRANCE, ARROW, NAPAŚĆ, a poza tym w miesiącu tym urodzili się dwaj derbiści - ESSOR i IMPET II. W kwietniu urodziła się trzecia część (45) wszystkich zwycięzców klasycznych, przy czym w tej liczbie było 13 przedstawicieli wyższej klasy: FORWARD, GRANAT, COLOMBO, FAUST, TEN, MAT, RUTA, FERGANA, GALANTE, CYMBARKA, WALKIRJA, ERSILJA, LASZKA oraz jeszcze 2 derbistów – FALSTAFF i BEJRUT. W maju z 18 zwycięzców, 5 należy do wyższej grupy: CASANOVA, KERRY ROCK, DUNKIERKA, MENZALARIE, BASTYLJA, a poza tym derbista MADRYT. Kwiecień pobił więc wszystkie rekordy, zarówno ilościowo, jak i jakościowo, tak że wypada uważać u nas maj za najlepszy miesiąc do stanowienia klaczy. Rozpatrując szczegółowe daty spotykamy ciekawe zbiegi okoliczności. Czworo zwycięzców klasycznych, a mianowicie SALWATOR, JUMAR, NARTA, SZERYF urodziło się 18 lutego. Dwaj zacięci rywale HEL i KRATER urodzili się 15 marca, zaś tegoroczni dwaj stali przeciwnicy IRIS i HORYŃ 26 marca. Poza tym 2 derbistów – FALSTAFF i FORWARD urodziło się 15 kwietnia, zaś tegoroczna zwyciężczyni Próbnej MOTRUNA urodziła się tego samego dnia (9 kwietnia) co jej matka FERGANA. Zasługuje na uwagę również jak się odbiła wcześniejsza – późniejsza data urodzin na zwycięstwa klasyczne w wieku dwuletnim. Otóż z 8 zwycięzców urodzonych w styczniu (HERA, VOLEUSE, GOZDAWA, FALA III, WISUS, DONNA ROSA, LUNA, FAUSTINE II) tylko 2 (LUNA i FAUSTINE II) nie odniosły zwycięstw w wieku dwuletnim. Natomiast z 18 zwycięzców urodzonych w maju, tylko 5 zwyciężało w nagrodach imiennych dla dwuletnich, a mianowicie: DUNKIERKA, CASANOVA, FINESSE, HAZARD, KRUSZWICA. Jak widzimy różnica jest kolosalna i wczesność odegrała wybitnie swoją rolę, zwłaszcza że z 8 zwycięzców styczniowych było 6 klaczy, które dojrzewają wcześniej. Rozważania nad lepszym lub gorszym miesiącem urodzin źrebięcia mają z natury rzeczy charakter akademicki. Okres ciąży u klaczy trwa 11 miesięcy, tak że klacz, która urodziła źrebię jednego roku w kwietniu, zwykle rodzić będzie w następnym roku w marcu itd. Coraz wcześniej, o ile stale będzie źrebna. Teoretycznie więc data urodzin obchodzi więcej nabywcę roczniaków niż hodowcę, zwłaszcza o ile program wyścigowy kładzie duży nacisk na gonitwy dwuletnie (zły przykład dają tu USA). Mam nadzieję, że któryś z pp. Hodowców wypowie się na łamach „Jeźdźca i Hodowcy” o praktycznej stronie tego zagadnienia, a zwłaszcza jak się przedstawia odporność wcześniejszych i późniejszych źrebiąt, jaka jest różnica w jakości pokarmu klaczy itp.” Oczywiście używając terminu „klasyczne” autor miał na myśli gonitwy pozagrupowe, ale lektura tego tekstu sprawiła, że chcielibyśmy zachęcić Państwa do przeczytania materiału na stronie www.zmdom.com.pl zatytułowanego „WYŚCIGOWA ASTROLOGIA”. W trzech częściach omówiono w nim właśnie to zagadnienie i mimo upływu lat czy innej metodyki badań, wnioski są… bardzo podobne!
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |